Få styr på jeres informationssikkerhed med NorthGRC

Lader I jer inspirere af ISO 27001 på de områder, hvor I har behov? Eller skal i følge standarden og ønsker at have en effektivt complianceplatform?

Med vores compliance værktøj kommer I hurtigere i mål med alle væsentlige informationssikkerheds- og compliance opgaver. Læs mere om:

Skabeloner og værktøj til sikkerhedspolitik, -regler og -procedurer

Compliance gap-analyser

At styre opgaver og processer inden for sikkerhed og compliance

Awareness-træning

Key Features

  • Nemt at følge ISO 27001/2
  • Nemmere at efterleve PCI DSS og GDPR
  • Få styr på jeres politikker, sikkerhedsdokumentation og compliance dokumenter
  • Enkelt af lave Statement of Applicability (SoA)
  • Styr på informationssikkerheds- og complianceopgaverne
  • Fleksibelt krav-bibliotek med compliance mapping
  • Process for løbende forbedringer
  • Stort bibliotek med skabeloner til jeres it-sikkerhedshåndbog
  • Jeg-har-læst-politikken-værktøj - komplet med versionstyring
  • Awarenessmodul