NorthGRC Standards Overview

Enhver GRC-standard i NorthGRC er altid forbundet til de andre.

Når du arbejder med én compliance standard i NorthGRC, arbejder du samtidig med de andre, da de alle sammen er mappet op på hinanden.

Det er dét vi kalder for "Connected Compliance" og det sparer dig for både tid og ressourcer.

Document Icon

ISO 27001 & ISO 27002

ISO 27001 og ISO 27002 udgør rygraden i NorthGRC og sætter internationale rammer og standarder for styringen af virksomhedernes informationssikkerhed. Vi har integreret ISO 27001/2 principperne i vores GRC platform, hvilket sikrer robust informationssikkerhed, databeskyttelse og overholdelse af regulativer.

Document Icon

NIS2

NIS2, eller EU-direktivet om netværks- og informationssikkerhed, pålægger cybersikkerhedsstandarder for kritisk infrastruktur i EU. NorthGRC-platformen er fuldt gearet til dit arbejde med NIS2 og platformen forbedrer beskyttelsen af jeres netværk og information.

text-card-icon-3

GDPR & ISO 27701

NorthGRC muliggør overholdelse af GDPR- og ISO 27701-krav, idet databeskyttelse håndteres og administreres sikkert og effektivt i vores GRC-platform. Alt imens platformen integrerer med informationssikkerhedsforanstaltninger for at forbinde dit samlede arbejde med Governance, Risk Management og Compliance.

text-card-icon-2

ESG/CSRD

ESG (Environmental, Social, Governance) og CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) fremmer bæredygtige forretningspraksisser. Arbejd' med ESG rapportering og CSRD compliance i NorthGRC for at forbedre dine initiativer og gennemsigtighed inden for bæredygtighed og socialt ansvar.

Document Icon

TISAX

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) spiller en afgørende rolle i at opretholde cyber- og informationssikkerhed i bilindustrien. NorthGRC forbinder og sammenfletter TISAX-standarden med alle andre standarder, hvilket skaber en harmoniseret og ensartet tilgang til cybersikkerhed.

Document Icon

DORA

Digital Operational Resilience Act (DORA) sikrer robusthed og modstandsdygtighed i finanssektoren i EU. Med NorthGRC kan du integrere DORA med andre GRC-standarder og sikre en sammenhængende tilgang til GRC i finanssektoren.

Document Icon

ISO 9001

ISO 9001 garanterer kvalitetsstyring. I NorthGRC-platformen er ISO 9001-principperne fuldt integreret og tilbyder effektiv kvalitetskontrol sammen med andre GRC standarder for forbedret kvalitet og modstandsdygtighed.

text-card-icon-2

ISO 14001

ISO 14001 fokuserer på miljøet. Arbejd med ISO 14001 i NorthGRC, hvilket gør det muligt for dig at effektivt administrere miljømæssige afsæt sammen med andre initiativer inden for GRC heriblandt især ESG rapportering og CSRD compliance.

Document Icon

CIS 18

CIS 18 er et framework for cybersikkerhedsforanstaltninger. I NorthGRC kan du udnytte vores filosofi, "Connected Compliance", når du arbejder med de implementerede CIS 18-foranstaltninger. Administrer jeres cyber security og formindsk dine risici effektivt i NorthGRC-platformen.

Document Icon

"Statens Tekniske Minimumskrav"

Statens Tekniske Minimumskrav beskriver tekniske sikkerhedskrav i Danmark. Når du arbejder med informationssikkerhed i NorthGRC, har du en klarlagt vej til overholdelse af Statens Tekniske Minimumskrav samt alle de andre InfoSec-standarder, der allerede er forbundet og mappet i vores platform.

Group 2789

Flere standarder vil blive tilføjet.

Vi stræber konstant efter at forbedre vores kunders GRC-arbejde. Derfor er vi ikke blot dedikerede at opdatere alle de standarder, vi allerede har i platformen, men samtidig at udvide NorthGRC-biblioteket med yderligere relevante standarder. Kontakt os for at få mere at vide om en specifik standard.

Left

Alle arbejdsområderne i én platform

Én GRC platform, der indeholder alle de værktøjer, som I skal bruge for at styre og administrere jeres Governance, Risk og Compliance arbejde.

Prøv NorthGRC
Group 2743 (3)
kronjylland
Softværket_logo_CMYK
bikubefonden
HJHansen
keylane
anticimex-logo-b24c5553d8e937a0468fb40ff0bcbc31
air greenland
folketinget-ny