Blog om informationssikkerhed, GDPR og compliance

4 ansvarlige genveje til god nok risikovurdering

[fa icon="calendar"] 16. april 2012 / af Jakob Holm Hansen

Standarder for it-sikkerhed har mindst to kendetegn: De kan kurere eventuelle søvnproblemer og nogle af dem beskriver en relativ perfekt verden hvor de ansvarlige for it-sikkerhed har god tid og hvor der er ressourcer nok til at analysere behov og dokumentere beslutninger. Nu fik jeg måske startet dette indlæg lidt sarkastisk, men jeg er faktisk en relativ stor tilhænger af standarder og "best practice"; der er ingen grund til at genopfinde gode ting. Det med kedeligheden i standarderne kan jeg ikke gøre noget ved sådan direkte, men jeg har nogle forslag til at ansvarlige genveje til it-risikovurderinger, som kan hjælpe med pragmatisk efterlevelse af ISO 27001, den standard med mest medvind i Danmark. Genvejene hjælper dig med at spare tid.

Første genvej hedder ikke alle aktiver. Et aktiv i 27001 er ret bredt defineret som alt der har værdi for organisationen og standarden siger "identificer aktiver inden for scope". Jeg kender ingen virksomheder der har kortlagt samtlige aktiver. Du starter med at vurdere de vigtigste forretningsprocesser, ikke alt muligt andet. Og da slet ikke alt med et ip-nummer, hvis nogen hos jer skulle få den tanke. I kan senere udvide, så de services eller systemer, der understøtter jeres forretningsprocesser også bliver vurderet. Du og dine kollegaer har sikkert allerede en god fornemmelse for hvilke forretningsprocesser, der betyder mest. Genvejen her er et væsentlighedskriterie, så I får færre vurderinger og bruger tiden på de væsentligste.

Anden genvej er ikke alle trusler. Flere risiko-standarder indeholder ret omfattende trusselskataloger. Hvis I selv holder en brainstorm på alt det der kan gå galt, opdager du hurtigt hvorfor trusselskataloger bliver (for) lange. Genvejen her går ud på at I dele aktiverne op i typer, og kortlægge hvilke trusler der har relevans for hvilke aktivtyper. Eksempelvis er det ikke alle typer aktiver der kan brænde. Forretningsprocesser, it-services, logiske servere m.m. brænder ikke. Det er kun de mere fysiske af slagsen, som hardware og bygninger. Og selv inden for de fysiske aktiver kan I lave ansvarlige genveje ved kun at vurdere truslen fra brand på et datacenter, ikke enkeltvis på alt det udstyr der også står i datacenteret. Genvejen her giver færre trusselsvurderinger.

Op- og nedarvning er navnet på tredje genvej. God skik og standarder foreskriver at lave både BIA ("Business Impact Assessments" eller forretningskonsekvensvurderinger) og sandsynlighedsvurderinger. Sidstnævnte udføres ved at estimere jeres aktivers sårbarhed overfor de relevante trusler. I praksis ved jeg, virksomheder har mere end svært ved at lave begge former for vurderinger på rigtigt mange aktiver. Det er vanskeligt at lave sårbarhedsvurdering på fx en forretningsproces og også vanskeligt at lave en forretningskonsekvensvurdering på en server. Løsningen på denne udfordring er at kortlægge afhængigheder mellem aktiverne. I eksemplet skal du skrive på forretningsprocessen hvilke andre aktiver den afhænger af, altså aktiver som understøtter processen. Konsekvensvurderingen laves så "blot" på forretningsprocessen, og sårbarhedsvurderingerne laves "blot" på de understøttende aktiver. Forretningskonsekvensen arves nedad til de understøttende aktiver og sårbarhedsvurderingerne arves opad til forretningsprocessen fra de underliggende systemer. På den måde giver denne genvej færre konsekvensvurderinger og færre sårbarhedsvurderinger samtidigt med at det rent faktisk kan lade sig gøre at udføre de vurderinger, som der er behov for.

Fjerde og sidste genvej hedder overordnede vurderinger først. I en konsekvensvurdering forholder man sig typisk til om en sikkerhedshændelse forventes at påvirke indtægter, omkostninger, image eller kontrakt- og lov-efterlevelse. Fjerde genvej er at vurdere disse forhold samlet, ikke individuelt. Det samme gælder sårbarhedsvurderinger hvor beskyttelsesniveauet for flere trusler kan vurderes samlet. Indrømmet, det er en genvej, og du kan sikkert finde eksperter, der siger at dette ikke er godt nok. Jeg mener, at I efterfølgende får masser af muligheder for at raffinere og vurdere mere detaljeret, på de aktiver hvor det måtte give mening. Derfor er denne genvej helt ansvarlig, især hvis jeres organisation endnu ikke har fået gjort risikovurdering til en tilbagevendende, regelmæssig rutine.

Her er en kort opsummering af genvejene:
1. Ikke alle aktiver
2. Ikke alle trusler
3. Op- og ned-arving
4. Overordnede vurderinger først

Husk at risikovurdering og risikostyring - som alt andet sikkerhed - er en proces, ikke et projekt eller et øjebliksbillede. Den viden kan du bruge til at køre risikovurderingerne lempeligt i begyndelsen og bruge genvejene i stor udstrækning - senere kan du raffinere og præcisere ved fx at medtage flere aktiver, flere trusler, involvere flere personer (flere vurderinger) og/eller lave mere detaljerede vurderinger.

Med disse genveje sparer du tid og/eller kan komme i mål med ISO 27001 efterlevelse med mindre indsats. Helt ansvarligt.

Kan nogle af disse genveje bruges i din organisation, eller har du nogle tips til praktisk risikovurdering, som du vil dele?

Om vores GRC blog

Vores GRC blog giver gode råd og viden om effektiv styring af governance, risk og compliance. Vi fokuserer på at tale primært om informationssikkerhed og databeskyttelse. Standarderne er oftest ISO 27001/2, GDPR, NIS2, DORA og TISAX.

Populære indlæg