Lær om Statement of Applicability iht. ISO 27001

Statement of Applicability SoA vejledning - ISO 27001

En Statement of Applicability (SoA) er en central og obligatorisk del af ISO 27001-standarden for Information Security Management Systems (ISMS). SoA'en beskriver hvilke kontroller, der indgår i jeres ISMS og udgør bindeledet mellem jeres risikovurdering og den sikkerhed I har implementeret.

I denne vejledning lærer du

  • hvorfor en Statement of Applicability er vigtig,
  • hvordan den udarbejdes,
  • om nogle værktøjer, som kan gøre det lettere for jer at udarbejde jeres Statement of Applicability.